1

کاشت ناخن گربه ای

News Discuss 
در غیر این صورت، ایمپلنت به صورت منظم تکمیل نخواهد شد. کار به دلیل ضخیم بودن ایمپلنت خارج از حالت طبیعی خود است. انگشتان استاندارد می توانند از این نوع ایمپلنت استفاده کنند. http://artacode.parsiblog.com/category/%98%c7%d4%ca+%e4%c7%ce%e4/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story