1

امکانات تحقیق

News Discuss 
↑ این مقاله در ۱۹۹۵ تحت عنوان " The brand new Institutional Economics and Third Entire world Development " در کتابی با همین نام منتشر شده است. نام داشت که نشان جدید را با الهامگیری از نشان قدیمی طراحی کرده بود. لوگوی قدیمی پروژه نتبیاسدی، تعدادی غول بیاسدی را https://holden68r7l.blogstival.com/35449989/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story